MENU

VAN OPLEIDINGS-INSTITUUT NAAR CONSULTANCY

THEC (The Hague Executive Campus) is van oorsprong een opleidingsinstituut dat is opgezet door een aantal senior executives in IT en Finance, met als doel om aankomende professionals klaar te stomen voor de hogere posities in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Vanaf 2014 is THEC zich ook gaan bezighouden met regulier onderwijs aan HBO-IT-studenten. In 2017 werd gestart met het extracurriculair opleiden van informaticastudenten van de TU Delft bij bedrijven in de praktijk.

Bij dit laatste bleken de TU-studenten extreem snel in het opnemen en toepassen van nieuwe, complexe technologieën. Hierdoor waren zij van uitzonderlijk hoge waarde voor de organisaties. Dat succes heeft ertoe geleid dat THEC zich steeds meer richt op consultancy op het gebied van digitalisering van bedrijven met een IT-legacy. THEC blinkt uit in het platslaan van uiterst complexe digitaliseringsvraagstukken. Deze worden teruggebracht naar de essentie en vertaald naar heldere overzichten.