MENU

Een succesvolle digitale transformatie rust op drie pijlers:
Insight & Analytics, Execution Power en Competence Development.

Insights & Analytics

orde scheppen

Een THEC-team bestaat uit een ervaren projectleider, een of meerdere informatica-ingenieurs en een aantal door hen geselecteerde WO- en HBO-IT’ers. Deze combinatie van managementervaring met optimaal gebruik van IT-tools maakt dat wij relatief snel orde kunnen scheppen in ruwe data. Ongesorteerde gegevens worden diepgaand geanalyseerd en teruggebracht naar heldere overzichten met concrete adviezen.

Een succesvolle digitale transformatie rust op drie pijlers:
Insight & Analytics, Execution Power en Competence Development.

Execution Power

executiekracht
in vier smaken

Aan organisaties die behoefte hebben aan executiekracht op het gebied van IT en digitalisering, biedt THEC vier mogelijkheden:

  1. Aan THEC verbonden senior executives met probleemspecifieke ervaring, die de leiding nemen over de opdracht en adviseren over de te nemen stappen en de procesvolgorde.
  2. Aan THEC verbonden high potential TU Delftenaren die verantwoordelijk zijn voor de technische architectuur en delivery.
  3. Studenten HBO Informatica in de eindfase van hun studie die via THEC een stage, minor of afstudeeropdracht doen. Deze studenten worden in groepjes van minimaal 4 personen op een project gezet.
  4. Aan THEC verbonden project- en fieldmanagers. Deze groep kan alleen worden ingehuurd door klanten voor de uitvoering van een gezamenlijk project.

Het is mogelijk om via THEC executiekracht in te huren om een project end to end uit te voeren. 

THEC levert ook hoogopgeleide IT-capaciteit op tijdelijke of permanente basis. Hierbij geldt dat HBO-kandidaten tegen bepaalde voorwaarden in dienst van de klant mogen treden. TU-kandidaten zijn uitsluitend op projectbasis in te huren.

Een succesvolle digitale transformatie rust op drie pijlers:
Insight & Analytics, Execution Power en Competence Development.

Competence Developement

maatwerk-
programma's

THEC ontwerpt maatwerkprogramma’s voor organisatieontwikkeling en voor werving, training en retentie van waardevolle medewerkers. Veelal worden dergelijke projecten door ons, in opdracht van de klant, uitgevoerd als onderdeel van een strategische personeelsplanning. Voor de praktische uitvoering van onze maatwerkprogramma’s hebben we een samenwerking met Avans+.