SCHENGEN IT & data

DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR TEKORT IT & DATA PROFESSIONALS    

De afgelopen jaren waren voor ruim 80.000 vacatures minder dan 20.000 afgestudeerden beschikbaar met als gevolg een overspannen arbeidsmarkt voor ICT'ers. Naast het zelf opleiden of omscholen is het aantrekken van IT en data-talent uit Schengenlanden een reële oplossing voor bedrijven.  

STRAGISCHE OPLOSSING VOOR TEKORT IT & DATA SPECIALISTEN  

IT & DATA CAPACITEIT VERGROTEN MET PROFESSIONALS DIE:  

• Geen werkvergunning nodig hebben in Nederland
• Conformeren aan de Nederlandse cultuur, normen en waarden
• Vergelijkbare kennis en kunde bezitten als Nederlandse IT en Data professionals    

WERVING & MATCHING

Met behulp van ons Europees netwerk worden IT en Data talenten geworven bij vooraanstaande Hogescholen en Universiteiten in Schengen landen. De matching van kandidaten met de juiste opdrachtgever vindt plaats op basis van o.a. ambitieniveau, functieprofiel, karakter en cultuur van de organisatie.   

OPLEIDEN & BEGELEIDEN

De kandidaat volgt gedurende 1 jaar een additionele opleiding en ontvangt hiervoor een Avans+ diploma. Nederlandse IT-specialisten van THEC geven gedurende de detavast periode (18 maanden) zowel op persoonlijk vlak als vaktechnisch de nodige begeleiding.  

TALENT BEHOUDEN

Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt de aansluiting gemaakt tussen de behoeften van de kandidaat en van de werkgever. De kandidaat en de opdrachtgever kunnen tijdens de detavast periode (18 maanden) elkaar goed leren kennen met als doel dat de kandidaat in dienst treedt.  

Contact

Nieuwsgierig geworden naar THEC? We stellen ons graag nader voor. Bel of neem contact op via het formulier.