Responsible Sourcing  

Voor organisaties op zoek naar jonge professionals die onderaan de piramide kunnen instromen en versneld nieuwe taken kunnen vervullen of de posities van ervaren professionals kunnen innemen. De digitale transformatie, regelgeving en vergrijzing zorgen voor een nog sterkere behoefte aan talentvolle, ‘fit for the future’ professionals. Het aantrekken van tijdelijk professionals om kennis in de organisatie te krijgen is niet duurzaam, zodra de interimmer weer vertrekt, vertrekt de kennis vaak ook weer uit de organisatie. Een meer duurzame manier is om jong talent, te werven en  versneld op te leiden in specifieke kennis en kunde.


Maar hoe doe je dit? Waar vind je het talent en hoe ontwikkel je ze tot een productieve professional die ook nog een zekere periode wilt blijven bij jouw organisatie?    

IN 4 VIER STAPPEN EEN TALENT IN DIENST  

Responsible Sourcing & Retainment is een innovatief concept voor de werving, selectie, ontwikkeling en het behouden van talent. Wij bieden organisaties de mogelijkheid om schaars talent op het gebied van Finance, Data & IT in eigen dienst te nemen. Daarnaast kunnen wij adviseren over de manier dat talent kan worden behouden, wij noemen dat de ‘stickyness’ van organisaties vergroten. Op deze manier bouwen organisaties duurzaam eigen expertise op, zijn zij minder afhankelijk van externe kennisleveranciers en worden zij ’fit for the future’. 

INNOVATIEF WERVEN, OPLEIDEN EN BEHOUDEN VAN TALENT

WERVING & SELECTIE  

De werving van HBO/WO young professionals i.s.m. Hogescholen, waarvoor THEC opleidingen ontwikkelt en verzorgt. THEC recruiters selecteren de geschikte kandidaten aan de hand van een interview en persoonlijkheidstest. Wij kijken hierbij met name naar het adaptievermogen en de T-shape van de kandidaat. Na een positief match met de klant komen de kandidaten bij THEC in dienst (detavast constructie) of bij de klant in dienst (Talent in Dienst).

OPLEIDEN & BEGELEIDEN

Kandidaten starten hun post-hbo opleiding en committeren met een persoonlijk ontwikkelingsplan zich voor de opleidingsduur (in overleg 12 tot 24 maanden) aan THEC. Kandidaten worden on-the-job begeleid en gecoacht door ervaren THEC specialisten. Tijdens de opleiding passen wij onze Pressure Cooker methode toe en na afloop van het werk-leerprogramma ontvangen kandidaten een gecertificeerd post-hbo diploma van Avans+.

TALENT BEHOUDEN

Het bieden van carrière perspectief is essentieel. Een persoonlijk ontwikkelingsplan dat aansluit bij de behoeftes van de kandidaat en het bedrijf maakt dat kandidaten minder gevoelig zijn voor aanbiedingen van derden. Young professionals willen impact maken en het gevoel hebben dat zij uitgedaagd en gewaardeerd worden door vooruitstrevende projecten die aansluiten op expertise en bedrijfsdoelen. 

HOE KOMT U AAN EEN TALENT?

DETAVAST CONSTRUCTIE  

Kandidaten die geselecteerd zijn komen voor de duur van het opleidingsprogramma in dienst van THEC en gaan aan het werk bij de klant via een detavast constructie: Een tijdelijk contract bij THEC en op detacheringsbasis aan de slag bij de klant. Op deze manier kan zowel de kandidaat als de klantorganisatie elkaar goed leren kennen alvorens een verbintenis voor langere termijn met elkaar aan te gaan.

DETAVAST SCHENGEN

Deze constructie is een variant op 'Detavast' om de specifieke krapte op de arbeidsmarkt in IT en Data op te lossen. In samenwerking met Avans+, bieden wij hier buitenlandse IT en Data kandidaten aan uit Schengen landen. Deze kandidaten krijgen een opleiding van Avans+ en worden in Nederland begeleid door THEC op het gebied van immigratie en integratie.    

TALENT IN DIENST

Indien klanten dit willen, kunnen kandidaten ook direct in vaste dienst gaan van de klant. Op het moment dat zij bij de klant in dienst gaan, begint ook het opleidingsprogramma. Na afloop heeft u een talentvolle en post-hbo gediplomeerde (of post wo) professional met werkervaring, in eigen dienst. Wij werven en selecteren de juiste kandidaat voor u, en vervolgens trainen, ontwikkelen en coachen wij de kandidaat ‘fit for the future’.

ONZE EXPERTISES  

IT & DATA

Al jaren is het tekort aan IT en Data professionals groot. De "Digitale Transformatie" golf heeft dit tekort alleen maar groter gemaakt. De schaarsheid aan talent zorgt er ook voor dat het erg lastig is om werknemers aan je te binden, waardoor het opbouwen van expertise erg lastig is. Wij richten ons met name op functies van het Analytics Dream Team: Data Engineer, Data Scientist en Analytics Translator.  

FINANCE

De expertise die tegenwoordig van de financials wordt gevraagd is zo breed en specialistisch dat er een enorm tekort is aan mensen die op het vereiste niveau opereren: niet alleen moet de financial hbo- of academisch geschoold zijn. Kennis van complexe toezichtregels, data-analyses en veranderkracht, is voor ontzettend veel bedrijven nu van wereldbelang. Er wordt dus aanzienlijk meer gevraagd dan van de aloude conservatieve boekhouder. Onze opleidingen bereiden finance professionals voor om impact te hebben op hun beroep.  

COMPLIANCE

De integriteit van financiële instellingen is van essentieel belang voor het behouden van het vertrouwen van de maatschappij in het financieel stelsel. Met het oog op risicobeheer, transparantie en financial crime kregen financiële instellingen in de afgelopen jaren te maken met steeds strengere wet- en regelgeving op het gebied van Customer Due Diligence en Know Your Customer. Het programma Financial Crime Compliance Officer is opgezet om jonge mensen op te leiden in dit nieuwe vakgebied.

MANAGEMENT

Projectorganisaties hebben behoefte aan een nieuwe generatie Project Talenten: ambitieuze mensen die affiniteit hebben met techniek en over de competenties beschikken om een complex, technisch project succesvol te laten verlopen. THEC heeft om in deze vraag te voorzien, de Post-HBO opleiding ‘Integraal Projectmanagement’ ontwikkeld. Steeds meer organisaties die projecten uitvoeren in de openbare ruimte volgen deze standaard. Er zijn echter ook andere projectmanagement methodieken die wij kunnen opnemen in opleidingen.