IT & DATA professionals UIT SCHENGENLANDEN

Het drastische tekort aan ICT'ers in Nederland zal op korte termijn niet worden opgelost. De afgelopen jaren waren voor ruim 80.000 vacatures minder dan 20.000 afgestudeerden beschikbaar met als gevolg een overspannen arbeidsmarkt voor ICT'ers. Naast het zelf opleiden of omscholen is het aantrekken van IT en data-talent uit Schengenlanden een reële oplossing voor bedrijven. In samenwerking met Avans+ hebben wij een programma ontwikkeld waardoor u de mogelijkheid krijgt om talent aan te trekken en in eigen dienst te nemen. Hierbij faciliteert THEC “end to end” het complete proces. 
 

OPLOSSING GEKWALIFICEERD IT & DATA PERSONEEL

WERVING & MATCHING

Met behulp van ons Europees netwerk worden IT en Data talenten geworven bij vooraanstaande Hogescholen en Universiteiten in Schengenlanden.


De matching van kandidaten met de juiste opdrachtgever vindt plaats op basis van o.a. ambitieniveau, functieprofiel, karakter en cultuur van de organisatie. We selecteren alleen kandidaten die zelf ook passen bij de Nederlandse waarden en normen.


De kandidaten worden tijdens de immigratie ondersteund bij het vinden van huisvesting in Nederland.

OPLEIDEN & BEGELEIDEN

De kandidaat volgt gedurende 1 jaar een bachelor opleiding van Avans+ en ontvangen een gecertificeerd diploma.

De kandidaat is ca. 36 uur per week inzetbaar en worden on-the-job getraind en begeleid door IT specialisten van THEC (met TU Delft - Technische Informatica achtergrond). 

Gedurende de detavast periode (18 maanden) wordt de kandidaat zowel op persoonlijk vlak als vakinhoudelijk begeleid.

TALENT BEHOUDEN 

Gedurende de detavaste periode volgt de kandidaat een inburgeringscursus en wordt begeleid door ervaren coaches zodat aanpassing aan de Nederlandse cultuur vlot gaat.

Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt de aansluiting gemaakt tussen de behoefte van de kandidaat en de werkgever. 

De kandidaat en de opdrachtgever kunnen tijdens de detavast periode (18 maanden) elkaar goed leren kennen met als doel dat de kandidaat in dienst treedt. 

HOE ZIET HET PROCES ERUIT    

Schengenlanden vormen samen één economie 

VRIJ REIZEN EN WERKEN

  1. Er zijn 26 Europese landen die vallen onder het Schengengebied; de zogeheten Schengenlanden.
  2. Binnen Schengenlanden mogen inwoners van deze landen vrij werken en wonen. 
  3. De werkgever heeft dus niet te maken met de complexe regelgeving voor verblijfs- en werkvergunning zoals geldt voor mensen uit niet Schengenlanden. 

GELIJKWAARDIGE EDUCATIE  

  1. Alle Schengenlanden hebben de Bologna Verklaring ondertekent.
  2. Deze landen streven naar één hoger onderwijsruimte (structuur en diploma’s). Het kennisniveau is in principe dus gelijk aan Nederland.
  3. Het doel is om het voor studenten en werkenden gemakkelijker te maken om overal in Europa te kunnen wonen, studeren en werken. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF

  1. Talenten die zich makkelijk kunnen aanpassen aan de Nederlandse cultuur en zich de Nederlandse taal eigen willen maken. 
  2. Reisafstanden tussen Schengenlanden zijn relatief klein vergeleken met andere economieën zoals US, Canada, China en India.  
  3. Nederland vormt één economie met andere Schengenlanden waardoor kandidaten zich hier gemakkelijk vestigen. 

Schengen IT & DATA capaciteit