Opleiding Business Controller

Doelgroep

Dit programma is ontwikkeld vanuit de gedachte een nieuwe generatie business controllers op te leiden door een curriculum aan te reiken dat modules voor zowel persoonlijke- als vakinhoudelijke ontwikkeling bevat en is speciaal bedoeld voor professionals met tussen de 4 – 8 jaar werkervaring die zich tot volwaardig business controller willen ontwikkelen.

Werkvorm

Door het aanreiken van drie modules van twee aaneengesloten dagen gericht op persoonlijke ontwikkeling en negen modules van twee aaneengesloten dagen gericht op vakinhoudelijke ontwikkeling, wordt de kandidaat klaargestoomd tot business controller.

Tijdens de colleges - die worden gekenmerkt door een persoonlijke aanpak - staat een combinatie van theoretische achtergronden en de praktische toepassing daarvan centraal. De colleges worden door THEC verzorgd in samenwerking met docenten verbonden aan gerenommeerde onderwijsinstellingen en bedrijven, zoals: Erasmus School of Accounting & Assurance, Avans+, KPMG Meyburg, Deloitte en Allen Overy. Daarnaast worden regelmatig gastcolleges verzorgd door vooraanstaande CFO’s en wordt de kandidaat gedurende het gehele programma ondersteund door een vakinhoudelijke mentor om de gestelde carrière doelstellingen te realiseren terwijl de balans tussen werk en privé niet ontwricht raakt.

Naast het zelfstandig bestuderen van de lesstof en het formuleren van leervragen, bereidt de kandidaat zich actief voor op de bijeenkomsten waarin de kandidaat inzichten deelt met de docent en andere deelnemers. De praktijkervaring van de kandidaat en de koppeling met de theorie vormen de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Dit biedt de kandidaat de mogelijkheid om op hoog niveau te sparren met mededeelnemers over kansen voor de eigen organisatie en vakgebied. De mededeelnemers zijn professionals uit hetzelfde vakgebied en delen dezelfde instelling en ambitie.

Studiebelasting

Iedere sessie vraagt ca. 40-60 voorbereidingsuren ten aanzien van vakliteratuur en casussen, 5 sessies van in totaal 15 klokuren aan colleges en ca. 20-30 voorbereidingsuren voor het essay/examen.

De studiebelasting voor de gehele opleiding bedraagt ca. 840 uur.

Studiekosten

De investering voor de Post-HBO opleiding tot business controller bedraagt € 9.552,- exclusief btw (bij inschrijving voor de totale opleiding). Niet btw plichtige organisaties en particulieren kunnen op aanvraag worden vrijgesteld van btw. De investering voor leermiddelen bedraagt € 960,- en voor het arrangement € 1.554,- (exclusief eventuele overnachtingen).

U kunt het cursusbedrag in één keer voldoen. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om het collegegeld in twee gelijke termijnen van elk € 5.100,- te betalen. Deze bedragen zijn exclusief kosten voor leermiddelen en het arrangement en dienen in zijn geheel voor aanvang van de opleiding te worden voldaan.

Diploma

Indien de kandidaat alle vakken en de verplichte consultancy opdracht afrondt met een voldoende resultaat, leidt dit tot het Post-HBO diploma ‘Business Controller’ van Avans+. Onder voldoende resultaat wordt verstaan het cijfer 5,5 of hoger voor het betreffende vak.

Resultaat

Na succesvolle afronding van de opleiding beschikt de kandidaat over de essentiële interpersoonlijke vaardigheden, managementvaardigheden en diepgaande bedrijfskundige kennis om te kunnen initiëren en adviseren en als business controller in de praktijk het verschil te maken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Oedith Jaharia, Programmadirecteur 
E: O.Jaharia@thec.nl